Información general de FPB Mantenimiento de Vehículos

Volver

Tareas Semana 5. 21 al 24 abril

Año lectivo: 2019-2020
Curso: 1º de FPB Mantenimiento de Vehículos
Asignatura: Todas

post

CURSO: 1º FPBMANTEMENTO DE VEHÍCULOS         

Semana del 21  al 24 de Abril

Tutora:     MONTSERRAT GONZÁLEZ

HORA

1º FPB M. VEHÍCULOS

 
 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

 

30 MIN

SOCIALES

INGLÉS

L. GALL

MEC.SOL

S.LABORAL

 

30 MIN

MATEMATIC

MATEMATIC

SOCIALES

CIENCIAS

L. GALL

 

30 MIN

L. CAST

MEC.SOL

MATEM

AMOVIBLES

CIENCIAS

 

 

30 / 60

MIN

PREP.SUP

AMOVIBLES

PREP.SUP

L.CAST

AMOVIBLES

 

MARTES 21 .ABRIL.2020

 INGLÉS:

-Textbook, page 108: Resolver los ejercicios. Enviar foto libreta a suameixo@hotmail.com el miércoles 22.

NOTA: Las tareas han de ser enviadas en el día señalado y deberán estar correctamente identificadas con el nombre del alumno, su curso y la fecha a la que corresponde la tarea.

 

MATEMÁTICAS:

 • Quita paréntesis y reduce.
 • a) (3x2— 5x + 6) + (2x — 8)                          b) (6 — 3x + 5x2) — (x2 — x + 3)
 • c) (9x2— 5x + 2) — (7x2 — 3x — 7)             d) (3x2 — 1) — (5x + 2) + (x2 - 3x)

 

 SOLDADURA:

Reliza os exercicios da páxina número 77 do tema 4 número 13, 14 e 15.

 

AMOVIBLES:

Repasar a teoría do tema 3 de desmontaxe dos asentos e todos os seus compoñentes, comprendido entre as páxinas  90 e a 93.

 

MIÉRCOLES 22.ABRIL.2020

E LIT GALEGA:

Le o seguinte texto

Distinguido señor:

Da mesma maneira que a xente felicita os amigos cando se cumpren anos do dia que naceu eu enviolle a miña felicitacion porque hoxe e o aniversario do dia no que vai morrer. Pareceralle unha broma, pero podo asegurarlle que non o e. Eu sei perfectamente que vostede morrera tal dia coma hoxe (permitame que non lle diga nada de que ano, todo chegara). Eu sei que de primeiras, isto pode parecerlle unha mala nova, pero unha vez que vostede se repoña da sorpresa inicial e medite un pouco, darase de conta de que mais que outra cousa isto e un privilexio, porque lle permitira poder facer unha preparacion que a poucos lles esta permitida, xa que os homes deron en vivir coma se nunca fosen morrer. Nada hai tan certo e seguro coma a morte para o home, por tanto, calquera outro acontecemento dos que nos poidan suceder son moito mais alleos a nos.

Permitame pois que me despida, por esta, de vostede, desexandolle un feliz dia do seu cumpremortes.

 

Xabier P. Docampo: Cando petan na porta pola noite, Xerais (adaptado) 

 

 1. O texto está sen acentuar. Acentúao ti.

 

 1. Identifica cada palabra co número que lle corresponde na ilustración.

canil                               chanto

céspede                         camiño de laxes

contra                            cumieira

billa                               bufarda

cano                              lousado

peitoril                           cheminea

lintel                              chanzo

soleira                            balaústre

valo                               cancela

xanela

NOTA: as tarefas de de galego e castelán non se valorarán positivamente enviadas fóra de prazo.

 

 SOCIALES:

Comezo do TEMA 6: A IDADE MODERNA (1492-1789). Ler e copiar na libreta as páxinas 130-131-132 do libro.

 

MATEMÁTICAS:

Opera en cada caso igual que se ha hecho en el ejemplo:

 • (—x2) • (4x3 — 7x2 — x + 9) = 4x3 • (—x2) — 7x2 • (—x2) — x . (—x2)  = — 4x5 + 7x4 + x3 - 9x2
 • a) 2 • (x3— 3x2 + 2x + 2)
 • b)  (-4) • (2x2— 5x — 1)
 • c) x (3x3 — 4x2 — 6x — 1)
 • d)  x2. (5x2 + 3x + 4)
 • e) (-2x) • (x3— 2x2 + 3x + 2)

 

 SUPERF:

Aula Virtual

 

JUEVES 23.ABRIL.2020

SOLDADURA:

 • Reliza os exercicios da páxina número 78 do tema 4 número 16, 17 e 18.

 

 CIENCIAS :

 • Ejercicios autoevaluación 9,10,11 pag.218

 

AMOVIBLES :

Repasar a teoría do tema 3 de desmontaxe dos revestimentos interiores e todos os seus componentes, que ocupa dende a páxina  94 ata a páxina  98.

 

 Y LIT. CASTELLANA:

 1. Subraya los verbos del siguiente texto y luego completa el cuadro:

RUSOS AL TITANIC

Una Expedición intentará revelar los secretos del hundimiento del navío

 Los rusos no están contentos con adelantarse a los EE.UU. en el turismo espacial y pretenden sacar a la luz todos los secretos del hundimiento del Titánic. Enviarán un buque rumbo al Atlántico Norte, cerca de Newfounland, Canadá, donde su hundió el Titánic. Los batiscafos “Mir” que fueron pioneros en la investigación científica, se dirigen a la mencionada zona y serán utilizados también en esta ocasión con fines científicos.

 

REGULARES

IRREGULARES

 

 

 

 

 

 

  

VERBOS CONJUGADOS

VERBOS NO CONJUGADOS

 

 

 

 

 

 

 

 1. Subraya los verbos y agrúpalos según su modo:

 “Como si mi cuerpo fuera hoy oprimido por la sensación de aquella angustia que cada tanto desborda, no comí bien esta noche, no bebí como de costumbre (…) Y como al irme, el mozo verificó que la botella de vino había quedado a medio consumir, se volvió hacia mí y me dijo:”Hasta luego, Señor Seores, y espero que se mejore”

 

MODO INDICATIVO

MODO SUBJUNTIVO

 

 

 

 

 

  

VIERNES 24.ABRIL.2020

 LABORAL:  

 1. FACTORES A TENER EN CUENTA ANTE UNA EVALUACIÓN.
 2. SIMULACROS ; VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE… :pág 81

 

E LIT GALEGA :

Escribe un enunciado con cada unha das seguintes palabras. Da lectura do enunciado debe desprenderse claramente o significado da palabra utilizada: sobrado, trabe, lúgubre, peitoril.

Clasifica as palabras do cadro segundo o seu sufixo sexa aumentativo, diminutivo ou despectivo.

 

cuartucho, cachiño, soutelo, gordecho, cabezón,

mullerona, solteirón, barcaza, ricacho, xentuza,

animalexo, cadeliño, rapazote, folletín, campelo

 

AUMENTATIVO

DIMINUTIVO

DESPECTIVO

 

 

 

 

CIENCIAS:

Ejercicios autoevaluación 12,13y14  pag.218

 

 AMOVIBLES:

Fai  unha presentación en PowerPoint de unhas dez diapositivas aproximadamente nos que se detalle o desmontaxe e montaxe dun portón traseiro.