Información general de FPB Mantenimiento de Vehículos

Volver

TAREAS 1ºFPB MV 12 SEMANA 8.12 JUNIO 2020

Año lectivo: 2019-2020
Curso: 1º de FPB Mantenimiento de Vehículos
Asignatura: TODAS

post

                                                         HOJA DE TRABAJO PARA ALUMNOS

 

CURSO: 1º FPBMANTEMENTO DE VEHÍCULOS       

12ªSemana del 8 al 12 de junio

 

Tutora:     MONTSERRAT GONZÁLEZ

 

                                  

 

HORA

1º FPB M. VEHÍCULOS

 
 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

 

30 MIN

SOCIALES

INGLÉS

L. GALL

MEC.SOL

S.LABORAL

 

30 MIN

MATEMATIC

MATEMATIC

SOCIALES

CIENCIAS

L. GALL

 

30 MIN

L. CAST

MEC.SOL

MATEM

AMOVIBLES

CIENCIAS

 

 

30 / 60

MIN

PREP.SUP

AMOVIBLES

PREP.SUP

L.CAST

AMOVIBLES

 

 


 

 

 

 

LUNES  8.JUNIO.2020

 

 

 

 • SOCIALES:
 • Semana de repaso e estudio. Os alumnos que teñan pendente alguna recuperación de avaliacións anteriores teñen de prazo ata o martes 9/06/2020.

 

 

 

 • MATEMÁTICAS:
 • Elimina los paréntesis y reduce las siguientes ex­presiones:

           

 1. 6x – (5x2 – 3 + 4x2) – 9x – 8
 2. 5x2 – 6x – 2(3x + 8x2 – 9x – 4)
 3. –(5x – 7 + 2x – 4x2 + 8) + 9x2
 4. d) 9(3x2– 5x + 7) – 5(4x – 8x2+ 1)

 

 

 

 • Y LIT CASTELLANA :

 

(Comenzamos el tema 8 con la consiguiente separación y presentación en la libreta).

 • Leer y resumir el apartado “Lazarillo de Tormes”(pág 192)
 • Leer y resumir el apartado “ el ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha” (incluido el argumento)

 

 

 • SUPERF:

       Aula Virtual

 

 

 


 

 

 

 

MARTES 9.JUNIO.2020

 

 

 

 • INGLÉS:
 • -TB, p. 115
 • -Enviar tarea el viernes 12

 

 

 • MATEMÁTICAS:
 • Multiplica los siguientes polinomios por monomios:
 1. (x4 – 5x3 + 4x + 1) · 2x4 =
 2. (x6 – 3x4 + 6x2 – 9) · 3x5 =
 3. (x4 + 4x3 – 9x + 5) · (–4x) =
 4. (x4 – 7x3 + 2x – 12) · (–5x2) =

 

 

 • SOLDADURA:

Reliza os exercicios da páxina número 104 do tema 5 número  5.15 e número 5.16.

 

 

 • AMOVIBLES:

Realiza os exercicios do tema 4 ubicados na páxina 148, o número 4.19 e o número  4.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 10.JUNIO.2020

 

 

 

 • E LIT GALEGA:
 • Le o apartado “Sabías que?” da páx 188 e transforma en pasiva as seguintes oracións seguindo o exemplo:
 1. O director da obra distribuiu os papeis ______Os papeis foron distribuidos pola directora.
 2. Vicente Risco escribiu “O porco de pé”
 3. A peste destruiu moitas vidas na Idade Media.
 4. Os avances científicos causaron melloras sociais.
 5. O meu irmán trouxo os agasallos.

 

 

 • SOCIALES:
 • Semana de repaso e estudio. Os alumnos que teñan pendente alguna recuperación de avaliacións anteriores teñen de prazo ata o martes 9/06/2020.

 

 

 

 • MATEMÁTICAS:
 1. Realiza las siguientes operaciones de monomios:

 

 • a) 5x5 · (–3x)                          b) (–2x3)5

 

 • c) 2x – 7x + x – 15x      d) 7x3 : 2x

 

 

 

 • SUPERF:

       Aula Virtual

 

 

 

 

JUEVES 11.JUNIO.2020      ( FESTIVO EN REDONDELA)

 

 

 

VIERNES 12 .JUNIO.2020

 

 • LABORAL:

         ACTIVIDADES DE DESARROLLO

                            Pág 84 5, 6, 7 y 8

 

 

 • E LIT GALEGA :
 1. Le a páx 188 e subliña nas seguintes oracións o C.D e o C.I e indica cal é cada un:
 2. Os pais mercaron  unhas bonecas para as súas fillas.
 3. Escribiu unha canción para a súa noiva.
 4. Déulles bicos aos seus netos.
 5. Explicou a lección aos seus alumnos.

 

 1. Subliña os Complementos circunstanciais das seguintes oracións,  e indica se son de tempo, modo ou de  lugar:
 2. Onte vinte no parque.
 3. Fixemos os exercicios moi ben.
 4. Irán ao colexio mañá.
 5. O outro día comeu moito.

 

 

 • CIENCIAS:
 • Actividades 1.2,3 y 4 pág. 223 libro

 

 

 • AMOVIBLES:
 • Realiza o exercicio do tema 4 ubicado na páxina 148, número 4.21.