Actividades de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Volver

Curso RCP - Protección Civil

post
Ver más imagenes

Saturno Ferreira Couñago, Técnico do 061 e coordinador de Protección Civil do Concello de Redondela, viu o noso centro xunto con outras auxiliares a dar un cursillo Teórico-práctico de Primeiros Auxilios, onde os alumnos e profesores puideron practicar a RCP con monecos que trouxeron para elo.
Os cursos que participaron foron 1º CM de Instalacións eléctricas e automáticas, 2º CM de Actividades Comerciais, 1º de Bacherelato e 4º ESO